Het NSPV is één van de grootste politievakbonden in België

NSPVDe afkorting NSPV staat voor Nationaal Syndicaat voor het Politie- en Veiligheidspersoneel.

Sinds haar ontstaan heeft de vereniging zich ingezet voor de vrijwaring en de verbetering van de materiële, sociale en morele belangen van haar leden in actieve dienst, de oprustgestelden en de weduwen. Dit geldt zowel voor de operationele politiemensen als voor het CALOG-personeel.

Deze doelstellingen blijven ongewijzigd en hebben ze niets aan hun actualiteit ingeboet.

Het welzijn van het politiepersoneel, zowel op moreel, sociaal en materieel vlak blijft hun hoofdzorg! Wat ze in het verleden gedaan en bekomen hebben, heeft u reeds kunnen vaststellen.

Ook naar de toekomst toe denken zij op een positieve wijze mee, ze bouwen mee en groeien mee. Het welzijn van de leden is een streefdoel en dit zal zo blijven.

 

Contactgegevens

 • Website: www.nspv.be
 • E-mail: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
 • Adres: Romboutsstraat 1/011 te 1932 Zaventem
 • Telefoon: 02/644.65.00 - Fax: 02/644.67.93

 

Doelen van het NSPV

 • Het verwekken, het bevorderen en het ontplooien van activiteiten die, rechtstreeks of onrechtstreeks, gericht zijn op de creatie, de vrijwaring en de bestendige verbetering van de beroeps-, de materiële, sociale en morele toestand van zijn leden;
 • Het tot stand brengen van betrekkingen met gelijkaardige verenigingen in België en in andere landen, zonder daarbij, op enige wijze zijn eigenheid of autonomie in het gedrang te brengen.

 

Om haar doel te bereiken kan de vereniging ondermeer:

 • Stappen doen, in het collectief of persoonlijk belang van zijn leden, bij de overheden die gewoonlijk beslissingen nemen alsmede bij hen die gevoelig zijn aan de bevordering van onze belangen;
 • Informatievergaderingen, vormingsinitiatieven en stages organiseren, alsmede alle activiteiten die zijn werking kunnen bevorderen;
 • Alle maatregelen nemen die nodig zouden zijn om te waken over het naleven van alle reglementen of feitelijke situaties in verband met zijn doelstelling.

 

De voordelen voor een lid (onder voorwaarden)

 • een syndicale premie (met gedeeltelijke terugbetaling van het lidgeld)
 • de tweemaandelijkse periodiek 'Syndicale Echo'
 • een rechtsbijstand
 • een tussenkomst bij dodelijk ongeval
 • individuele raadplegingen en advies
 • een wezenfonds
 • een geboortepremie of adoptiepremie
 • een huwelijkspremie
 • een tussenkomst overlijden
 • een kredietkaart MasterCard Gold aan 35 €/jaar + voordelen
 • een welkomsgeschenk voor het nieuwe lid
 • zeer voordelige verzekeringen
 • enz...

 

NSPV

 

Wij danken de politievakbond NSPV voor haar steun...