Wat is IPA ?

IPADe « International Police Association » is de grootste vereniging die actieve en op rust gestelde politieambtenaren zonder onderscheid van rang, geslacht, ras, kleur, taal, filosofische, politieke of godsdienstige overtuiging over heel de wereld verenigt.

Zij werd op 1 januari 1950 gesticht door Arthur TROOP, sergeant bij de politie te Lincolnshire in Engeland. Zijn ideaal wordt heden nagestreefd door meer dan 350.000 aangesloten leden uit meer dan 60 landen. De Belgische Sectie werd in 1953 onder impuls van Martin BECK opgericht.

Het motto van de vereniging in het Esperanto luidt: « SERVO PER AMIKECO » en betekent: « DIENEN DOOR VRIENDSCHAP ».

 

Wat biedt IPA ?

Aanknopen en versterken van de vriendschaps-banden onder collega’s in binnen- en buitenland.

Culturele uitwisseling en contacten op nationaal en internationaal niveau door verspreiding van een tijdschrift en allerlei activiteiten zoals reizen, congressen, sportmanifestaties, dansavonden, toeristische uitstappen en bezoeken.

Seminaries over politiethema’s in het opleidings- en vormingscentrum Gimborn (Duitsland).

Vakantiehuizen in het binnen- en buitenland tegen voordelige prijzen. Eveneens begeleiding of hulp aan binnen- en buitenlandse collega’s.

Opstarten of verdere uitbouw van een hobby zoals een campingclub, een radioclub, enz…

Andere voordelen worden steeds aangepast. Vraag het aan je contactpersoon, of neem een kijkje op de website www.ipa.be.

 

IPA België

Adres: Lange Nieuwstraat 16/2, te 2000 Antwerpen

Telefoon: 03/233.47.71
Fax: 03/226.48.49

Website: www.ipa.be

 

Wie mag lid worden ?

De personen die willen aansluiten moeten deel uitmaken van een politionele dienst of een geassimileerde dienst, eveneens de op rust gestelden van deze diensten.

 

Indien je gelooft in vriendschap en in een samenwerking tussen alle politiemensen waar ook ter wereld, sluit aan bij IPA !